Elektrikatlad

LOIT OÜ's toodetavad väikese-gabariidilised läbivoolu elektrikatlad on suurepäraseks võimaluseks viia olemasolev küttesüsteem kiirelt ja väikeste kulutustega üle efektiivsele ja töökindlale elektriküttele. Seda tüüpi elektrikatlad toimivad vahetult küttesüsteemi torustikul. Tänu katelde võimalikult väikesele veemahule, puuduvad neil peaaegu täielikult tühikäigukaod (kateldele iseloomulikud ja suurimad kaod), kogu kütteelementide poolt toodetav soojus suunatakse täielikult köetavasse süsteemi. Väikesel veemahul on veel teinegi suur eelis, sest kuna küttesüsteemi maht jääb väikeseks, pole vajadust kasutada suure-gabariidilisi paisupaake, mis on oluline kokkuhoid võrreldes akumuleeriva küttega. 
 
Läbivoolukatelde ökonoomsus seisneb eriti nende efektiivses toimes: jäävad ära kallid segustusventiilid, nende juhtmehhanismid ja regulaatorid. Toasooja on võmalik kontrollida ja reguleerida otse toast, küttereziime ette programmeerida ja ajastada. See aga tähendab otseselt säästu. Seda tüüpi katlaid on odav hankida, lihtne paigaldada, nad ei võta ruumi ja on kohe töövalmis.

Kuna LOIT OÜ's toodetavad elektrikatlaid on soovitav kasutada kinnises s.o. membraanpaisupaagiga varustatud sundtsirkulatsiooniga süsteemis, on kõik katlad komplekteeritud tsirkulatsioonipumpadega. Ka kõiki lisaseadmeid nagu membraanpaisupaagid, kaitseklapid, õhueraldusseadmed, ruumitermostaadid, programmeeritavad kronotermostaadid, regulaatorid, rõhureleed jne. on võmalik tellida LOIT OÜ'st.
 
Suurema võmsusega TKSV tüüpi katlad on komplektis vajaliku kaitseaparatuuri ja juhtimiskeskusega. TKSV Comfort-7 tüüpi 7-astmeliste juhtimiskeskuste puhul kaob vajadus kütteregulaatori järele. Seade juhib proportsionaalselt (vastavalt välisõhu muutustele) küttesüsteemi, küttere¸iime saab ette programmeerida nädalase küttegraafiku alusel. Peale selle võmaldab Comfort-7 juhtimiskeskus maksimaalvoolu kontrolli st. et muude elektritarbijate sisselülitumisel blokeeritakse astmeliselt elektrikütte tööd. Selline süsteem võimaldab olemasoleva võimsuse piires (mille määrab peakaitse suurus) kasutada häirimatult ka kõiki teisi elektritarbijaid.